Barns tandundersökning

Barns första tandundersökning hos en tandläkare börjar vid tre års ålder. Det är barnets första upplevelse av tandvården och därför är det viktigt att undersökningen går lugnt och på ett lekfullt sätt, så att barnet kan känna sig trygg med tandläkaren och blir bekant med mottagningens miljö. Om barnet är oroligt bör man boka en ny tid.

Syftet med undersökningen är att kontrollera tänderna, undersöka om tänderna växer normalt, undersöka tandköttet och bett samt skriva en hälsodeklaration vad gäller eventuella mediciner och allergier och annat som kan påverka barnets tandvård. 

Den första undersökningen brukar ta mellan 10 och 15 minuter.

Nästan all tandvård är avgiftsfri till och med det år barnet fyller 22 år, och i vissa landsting och regioner ges fri tandvård i ytterligare något år. I Stockholms län ska alla barn mellan 3 och 21 år vara inskrivna hos en tandvårdsmottagning.