Lagning

En lagning eller fyllning kan behövas när man har ett hål i en tand eller för att ersätta en gammal lagning som har gått sönder. Beroende på fyllningens omfattning kan man få bedövning innan behandlingen inleds. Därefter rengörs hålet (kaviteten) och fylls igen med olika material till exempel plast (komposit). Tandfyllningsmaterial kan variera och har olika priser. Tandläkaren diskuterar och bestämmer tillsammans med patienten innan fyllningen påbörjas.