Protetik

Protetik handlar om behandling vid partiell eller total tandlöshet på grund av medfödda tillstånd eller vid skadade, slitna eller förlorade tänder. Att ersätta förlorade eller skadade tänder handlar om att höja livskvalitén för människor. Tandlöshet och dess påverkan på hur man ser ut kan ge dålig självkänsla, men också sämre tuggförmåga vilket i sin tur leder till större hälsoproblem. 
 

Idag finns det olika tillvägagångssätt att ersätta förlorade tänder. Den metod som är bäst för patienten beror på hur många tänder det saknas och var i munnen luckorna finns. Tandläkaren tillsammans med patienten diskuterar och kommer fram till en bra och fungerande lösning och planerar åtgärden. Krona, bro, olika typer av proteser och implantat är några metoder för behandlingen av tandlöshet.

Kron- och brokonstruktioner

Kron- och brokonstruktioner kan ersätta en eller flera skadade eller saknade tänder. De ser ut som vanliga tänder och fungerar lika bra. 

Om man saknar en enskild tand kan krona vara en bra lösning. Tandläkaren slipar ner den gamla tanden och tar ett avtryck som en tandtekniker använder för att göra kronan. Materialet för kronan är oftast porslin. När kronan är färdigtillverkad sätts den fast (cementeras) där den gamla tanden har suttit.


En bro är en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke. Bron kan cementeras direkt på oslipade tänder. För att kunna ersätta förlorade tänder med en fast bro måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra stöd åt bron. De kvarvarande tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra. Tandläkaren slipar ner de gamla tänderna som ska ge stöd och skapa fäste till bron. Därefter tas avtryck som tandtekniker använder för att göra en bro, både för de saknade och de nedslipade tänderna. En bro tillverkas i samma material som en krona.

Tandproteser

Tandproteser kan se olika ut och har olika funktioner beroende på patientens behov och önskemål. Beroende på hur många tänder som ska ersättas kan man antingen ha helproteser för att ersätta hela över- eller underkäken, eller delproteser som ersätter enstaka tänder. Del- eller helproteser kan även täcka förlorat tandkött och käkben.

Tandläkaren tar ett avtryck av gommen och tandtekniker tillverkar en del- eller helprotes utifrån patientens behov. Delprotesen kan sättas fast med klamrar eller någon annan fästanordning vid tänder som finns kvar i käken. En delprotes sitter ofta fast bättre än en helprotes. Helprotesen fästs genom en sugfunktion i gommen. Den kan också knäppas fast på nedslipade tänder eller implantat.

Proteserna tillverkas i plast. Patienten kan själv sätta in och ta ut protesen ur munnen för rengöring. Det är viktigt med regelbundna rengöringar med en protesborste.

Skalfasader och porslinsinlägg

Skalfasader och porslinsinlägg kan ersätta fula fyllningar, ojämnheter, mellanrum och missfärgningar och gör stor skillnad för tändernas utseende. Skalfasader brukar göras på framtänder, medan porslinsinlägg görs på tuggtänder.

Skalfasader kan användas för att ersätta en skadad del av emaljen eller en missfärgad tand. De kan också fylla ut ett störande och iögonfallande mellanrum.

Porslinsinlägg ersätter ofta en större kariesskadad del av en tand eller stora och fula fyllningar. De liknar en riktig tand, både till färg och form. En viktig fördel med skalfasader och porslinsinlägg är att man ofta inte behöver borra i tänderna och på så sätt göra mindre ingrepp på tänderna, jämfört med en traditionell krona. En annan fördel är att de inte missfärgas av kaffe, te, rödvin etc.

Tandimplantat

Att förlora sina tänder kan påverka människor både psykiskt och fysiskt. Tandimplantat är ett nytt sätt att ersätta förlorade tänder jämfört med olika typer av fasta och avtagbara tandproteser. Det fungerar som konstgjorda tandrötter i käken och är som en riktig tand. Det kan vara ett bra alternativ för många.

Tandimplantat har många fördelar, t.ex. kan det öka självkänslan och ge bättre tuggförmåga. En annan viktig fördel med tandimplantat till skillnad från andra typer av proteser är att man slipper borra i friska närliggande tänder. 

Tandläkaren gör en mycket grundlig undersökning innan en implantatbehandling kan påbörjas. Ibland konsulteras även andra tandläkare och specialister för att göra resultaten så bra som möjligt. Sedan diskuterar tandläkaren med patienten och tillsammans kommer man fram till den bästa lösningen. Ett starkt och friskt käkben är en förutsättning för att man ska bedömas som en lämplig kandidat. Implantat är inte någon bra lösning för vissa personer, såsom personer med benskörhet, eller de som tar blodförtunnande medicin eller genomgår cancerbehandling med strålning. 

Isättningen av tandimplantat är oftast smärtfri och en lokalbedövning brukar räcka. Man kan också få lugnande medel om man känner sig orolig.

Implantatbehandlingen består av två delar, en kirurgisk och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär att tandläkaren borrar ett hål i käkbenet där en titanskruv ska fästas. Titanskruven fungerar som en tandrot. Operationen tar vanligtvis ett par timmar. 

Materialet titan har visat sig fungera väl med kroppens vävnad och stöts inte bort och har en god förmåga att växa samman med käkbenet. Läkningstiden för sammanväxningen tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta tar det några månader upp till ett halvår.

Den protetiska behandlingen handlar om tillverkningen av en tand eller flera tänder som oftast tillverkas i keramik. Om man ska ersätta en enskild tand fästs den nya tanden (kronan) direkt på en s.k. distans (se bilden ovan) som sitter fast i implantatet. Om det rör sig om flera tänder på rad så tillverkar man istället en bro mellan implantaten.