Vuxnas tandundersökning

Tandundersökningens syfte är att upptäcka eventuella olika sjukdomar i munhålan, till exempel karies (hål i tänderna), parodontala besvär (tandlossningssjukdomen som drabbar tandköttet och tandens fäste till käkbenet), olika besvärliga sår och blåsor i munnen samt cancer i munhålan. Om man upptäcker dessa problem tidigare, då blir behandlingen lättare och mindre kostsam. Därför rekommenderar vi att man går regelbundet på undersökningar, t.ex. en gång om året, men helst två tandundersökningar per år för att säkerställa en god munhälsa.