Tandvårdspriser

Våra priser är låga och ligger i nivå med Folktandvårdens priser. Jämför gärna våra priser med andras.

Statligt tandvårdsstöd (
Källa: Försäkringskassan)
Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. 

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Patienten själv står för hela tandvårdskostnaden upp till 3 000 kronor i referenspris. När priset överstiger 3000 kronor täcker Försäkringskassan 50 procent av referenspriset. För större behandlingar som uppnår 15 000 kronor täcker Försäkringskassan 85 procent av referenspriset under en tolvmånadersperiod. 
Läs mer!

Exempel på våra priser

Basundersökning925 kr
Akut undersökning450 kr
Tanduttagning, en tand1 280 kr
Fyllning av en yta framtand/hörntand800 kr
Fyllning av två ytor framtand/hörntand (kompositfyllning)1 205 kr
Fyllning av tre/flera ytor framtand/hörntand (kompositfyllning)1 560 kr
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4160 kr
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4780 kr
Blekning av missfärgade tänder med Philips Zoom (båda käkarna)3 050 kr
Permanent krona, en per käke, standardmaterial7260 kr